O klubu

SSK Jablonné v Podještědí pobočný spolek je součástí Českého střeleckého svazu z.s. Je registrován pod registračním číslem 0026.

Klub byl založen  jako Klub historických zbraní, ale časem se přiklonil spíše ke sportovní střelbě z krátkých i dlouhých ručních palných zbraní. Začali jsme budovat střelnici v místě bývalé myslivecké střelnice a postupně jsme postavili střeliště, ochranné valy, technické zázemí a klubovnu.

SSK, organizuje a řídí sportovně-střelecké soutěže o věcné ceny‚ a při těchto sportovních činnostech se řídí mezinárodními a národními pravidly sportovní střelby dle mezinárodních pravidel IPSC (The International Practical Shooting Confederation), IDPA (International Defensive Pistol Association), dále pak dle národních pravidel LOS (Lidové Obrané Střelby), KVZ (Klub Vojáků v Záloze) popřípadě upravených klubových pravidel.

Každoročně pořádáme akce pro obec, jako např. Dětský den apod.

V současnosti má klub více jak 30 stálých členů různých věkových kategorií a máme tendenci nabírat nové členy.

Střelnice

Naše klubová střelnice se nachází v obci Jablonné v Podještědí mimo dosah obytných domů. Je neveřejná a mohou zde střílet jen členové klubu a jejich pozvaní hosté, nebo pozvaní střelci na jednotlivé soutěže. Pro veřejnost a nečleny klubu je střelnice otevřena každou sobotu od 9:00 –  12:00. Parkování je možné přímo v prostoru střelnice.

Všichni střelci musí bezpodmínečně dodržovat provozní řád střelnice.
Provozním řádem se maximálně snažíme o nenarušení soužití střelnice a místního obyvatelstva.

Plocha střelnice je 25m x 50m, s vysokým zadním přírodním valem a menšími přírodními i umělými valy na obou stranách, což nám dovoluje se pohybovat při soutěžích po celém střelišti, při dodržení všech bezpečnostních zásad a provozního řádu.

Najdete nás:

GPS:
50°45’32.5″N
14°46’17.7″E

Mapa: