Služby a ceník

Výňatek z Pravidel hospodaření SSK pro rok 2018

Článek VI.
Poplatky za používání střelnice nečleny střelnice

 1. V rámci použití střelnice pro jednotlivce, kteří nejsou členy SSK, platí:
  1. na střelnici musí být vždy v doprovodu člena klubu, který přebírá za nečlena plnou odpovědnost
  2. jeden nečlen (host člena) na střelnici není zpoplatněn
  3. od dvou do čtyř nečlenů (host člena) na střelnici složí do příruční pokladny 200 Kč / den / osobu
  4. jasně ho označí v „Provozní knize střelnice“ písmenem „N“ (jako Nečlen)
 2. V rámci použití střelnice pro skupiny (5 a více osob), které nejsou členy SSK, platí:
  1. nesmí se jednat o akci, která využije celou střelnici, člen klubu, který akci pořádá, přebírá za nečleny plnou odpovědnost
  2. informaci o akci musí sdělit Předsedovi SSK nebo Tajemníkovi SSK
  3. nečlenové na střelnici musí být vždy v doprovodu člena klubu
  4. za každého nečlena na střelnici složí do příruční pokladny 150 Kč / den / osobu
  5. jasně označí každého jednotlivce v „Provozní knize střelnice“ písmenem „S“ (jako Skupina)
 3. V rámci použití střelnice pro skupiny (5 a více osob) v rámci pořádání střelecké nesoutěžní akce, platí:
  1. jedná se o nesoutěžní akci, která využije celou střelnici
  2. nesoutěžní akce musí být naplánována předem a schválená od Předsedy SSK nebo Tajemníka SSK
  3. na střelnici musí být vždy zajištěn Správce střelnice (z řad členů SSK) a vedoucí nesoutěžní akce
  4. vedoucí nesoutěžní akce za pronájem střelnice složí u Správce střelnice 3.000 Kč / den a akci, který ji vloží do příruční pokladny nebo před konáním akce na účet SSK
  5. při dlouhodobých a pravidelných střeleckých nesoutěžních akcích na střelnici může být domluvena individuální cena, která je splatná po jednotlivých čtvrtletích (do 15.4., 15.7. 15.10. 31.12 v daném roce)
  6. jasně označí každého jednotlivce v „Provozní knize střelnice“ písmenem „A“ (jako Akce)
 4. V rámci použití střelnice pro skupiny (5 a více osob) v rámci pořádání střelecké soutěžní akce, platí:
  1. jedná se o soutěžní akci, která využije celou střelnici
  2. soutěžní akce musí být naplánována předem a schválená od Předsedy SSK nebo Tajemníka SSK
  3. na střelnici musí být vždy zajištěn Správce střelnice (z řad členů SSK) a ředitel soutěžní akce
  4. ředitel soutěžní akce za pronájem střelnice složí u Správce střelnice 3.000 Kč / den a soutěž, který ji vloží do příruční pokladny nebo před konáním akce na účet SSK
  5. jasně označí každého jednotlivce v „Provozní knize střelnice“ písmenem „Z“ (jako Závody)

Článek VII.
Poplatky v rámci nestřeleckých aktivit na střelnici

 1. V rámci použití střelnice pro skupiny (5 a více osob) v rámci nestřeleckých aktivit na střelnici, platí:
  1. nejedná se o žádnou formu střelecké aktivity (např. oslava narozenin, výročí apod.)
  2. organizátorem akce může být jen člen SSK
  3. nestřelecká akce využije celou střelnici
  4. akce se může konat až po ukončení provozu střelnice
  5. nestřelecká akce musí být naplánována předem a schválená od Předsedy SSK nebo Tajemníka SSK
  6. pořádající člen SSK za pronájem střelnice složí 1.000 Kč / den, který ji vloží do příruční pokladny nebo před konáním akce na účet SSK

V ceně poplatku za osobu je jeden podlepený terč z nabídky střelnice.

Další nabídka terčů a gongů:

 1. poplatek za jeden podlepený terč je 10,- Kč
 2. poplatek za jeden popr/gong je 10,- Kč
 3. poplatek za 1m zálepek je 5,- Kč